СК-Фармация

Сатып алу көлемінің өсімі

3

есе

1115

медициналық мекемелерге жеткізу

БД жалпы сатып алуында ОТӨ үлесі

75%

(2016 жыл, заттай түрінде)

Тікелей келісімшарттар арқылы сатып алу үлесін асыру бойынша жоспарлы жұмыс

Жыл сайын Біріңғай дистрибьютердің үстеме бағасы төмендетілуде

Миссия

Қазақстанның фармацевтикалық саласын дамытуға жәрдемдесу және Қазақстан Республикасы халқының дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға қол жетімділгін арттыру.